Daha İyisi Mümkün Kastamonu
ADAY ADAYLARINA

ADAY ADAYLARINA

Fatih Köse

16 Ekim 2020

0

;


“Kızım; insan sadece şahsi hedef ve gâyelerini ön planda tutarak yaşarsa vefatı ile hâtıralardan silinir. Cemiyet, millet ve fikirleri uğruna yaşayanlar, ölseler de gönüllerde kalıcıdırlar. Gözler hep onları arar ve özler. Kim severek yaşarsa sevilerek ayrılır ve unutulmaz.” Ali Ulvi Kurucu

 Tanıdığımız, tanımadığımız birçok âdem çeşitli makamlara aday adayı oldu, oluyor.

Bir makama aday adayı olmak!

Kolay bir iş değil. Sorumlu olduğunuz ya da hizmet ettiğiniz  insanların elinden, dilinden, belinden emîn olduğu, onların haklarını korumaya, onların hâkimi değil hâdimi olmaya, şehrin güvenilir bir emanetçisi olmaya tâlip olmak!

En küçük kul hakkının hesabının sorulduğu öte dünyaya, kenarda köşede oturup, etliye sütlüye karışmadan gitmek varken ateşlerin içinde mücâdele etmek! Temiz girip, temiz çıkmak her kişinin değil, er kişinin işi. Allah yâr ve yardımcıları olsun. Ecri ve sevabı ile sorumluluğu ve vebâli büyük iş.

Efendim tâlip ne kelime!

Bizim insanımız “Bir şey istersen kuldan isteme! Verirse minnettir, vermezse zillet. Ne istersen Rabbinden iste! Verirse nimettir, vermezse hikmet!” düstûrunu iyi bilir. Bu sebeple kimse bu meşakkatli (zor) işe tâlip olmaz. Kapı kapı dolaşıp ta kula minnet eylemez.

Bizim insanımız kendisinin gıyâbında(hakkında) sitâyişte (övgüde) bulunulur, kefil olunur, destek olunur ve akabinde bu ateşten gömleği giymeye ehliyetli, liyâkatli olduğuna şahitlik ederler de öne sürerlerse kendisi de lütfen istişareler, istihareler yapar ve sonrasında kerhen aday adayı olur.

Hamdolsun. İnsanımızın çok önemli bir yekûnu bu dünyanın, ebedî hayata hazırlık yapmak üzere bahşedildiğine müdrîk (farkında) birer ehl-i ilim olmakla iktifâ etmeyerek (yeterli görmeyip), dizini kırmış veehl-i hâlolma yolunda mesafeler kat ettiğinden mütevellid, (sebeb) ukbâ( âhiret) işleri en zayıf olanımız bile asâletiicâbı hiçbir özel işini, dünyalığını memleket ve cemiyet işleri ile karıştırmaz, mevzubahis etmez.

Hakkın hatırının âli olduğunu bilen ve kul hakkından korkan bu asîl ve necip millet komşusu, cemiyeti, nesli için dertlenir, doğruluk, dürüstlük peşinde koşar ve cemiyetin de kendileri gibi olmasını ister.

Şimdi vakit, bu çetin mücadelede gayret göstermesi için seçilen ve arkadaşları tarafından ateşe itilerek aday adayı yapılan ama aday olamayanların, aday olanları gönülden tebrik ederek hem kendilerinin bu veballi ve zor işten kurtulduklarına hem de aday kardeşinin muvaffakiyeti için yaşlı gözlerle dûalar ettiği günleri yaşıyoruz.

Milletimizin gönülleri ferah olsun.

İnsanımız siyasetin, partilerin, makâmın var olan ideallerin hayata geçirilmesi, memlekete hizmet etmenin bir aracı, kendi kıyameti için de önemli bir imtihanı olduğunu iyi bilir. Vakit artık adaylarımızın memleket, millet için yapacaklarına destek olma, dua etme vaktidir.

FATİH KÖSE

GÜZEL SÖZ:

“Mânayı yanına almadan yola çıkan mesafe alamaz. Mânânın yola fedâ edilmesi yolculuğun tabiatına aykırıdır. Çünkü içinde mânâ olmayan yolculuk beyhudedir.” Gökhan ÖzcanDiğer yazılar için tıklayınız...

ETİKETLER: ADAY ADAYLARI MAKAM SİYASET FATİH KÖSE

YORUM YAP

E-mail adresiniz yayınlanmayacaktır.

DİĞER İÇERİKLER

X